Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Табылған мамандықтар - 2

Интитуттың магистратура мамандықтары

Табылған мамандықтар - 3

Институттың докторантура мамандықтары

Табылған мамандықтар - 2