Материалдық-техникалық база

Кафедрада қазіргі жабдықтармен жарықтандырылған 5 зертхана бар: «Химиялық инженерия», «Жаңа полимерлі материалдар», «Мұнайхимия», ГПИИР-2 бағдарламасының негізінде ұйымдастырылған «Көмірсутекті шикізат пен химмотологияны өңдеудің жоғары технологиялық өнімдері», «Fluor» (Англия) компаниясымен ұйымдастырылған Ресурстық Орталығы.

 

Магистранттар мен докторанттар өздерінің ғылыми жұмыстарын орындау үшін шетелдің жектекші фирмаларының құралдары мен жабдықтарын қолданады:

Спектрофотометр SPEKOL 2000 ("Analytik Jena AG" (Германия),

Реакцияның кинетикасын зерттеуге арналған реактор («Armfield», (Англия),

Құбырларда ағынның қозғалуын зерттейтін жабдықтар ("Armfield" (Англия), Абсорбциялық колонна («Armfield» (Англия),

Күйдіру реакторы(«Armfield» (Англия),

Автоматты титратор 905 Titrando ("Metrohm" (Швейцария).

Бинокулярлы микроскоп Micros 100 MCX (Австрия),

Шикі мұнайдағы тұздың құрамын анықтайтын құрал (НЕRZOG SС 960),

Каталиттік реактор ("Edibon"(Испания),

Сұйық экстрактор ("Edibon"(Испания),

Үздіксіз дистилдейтін қондырғы ("Edibon"(Испания).

 

2016 жылы Қаазақстанның мұнай өңдейтін зауыттарында қолданылатын виртуалды қондырғылардың бағдарламалары басталды: «Гидротазартқыш» және «Атмосфера-вакуумдық трубчатка» (Honeywell).

Есептік-жобалық жұмыстар «Aspen Hysys», «ChemCad», «MathLab» бағдарламаларын қолданумен орындалады.

Наверх