Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедраның негізгі ғылыми бағыттары:

– Өндірістің жаңа техникалық құралдары мен оларды жоғары парафинді мұнайларды кешенді дайындау мен жөнелту үшін қолданатын технологиялардың прогрессивті технологияларын жасау;

– Полиолефиндерді радиациялық және химиялық түрлендірудің физика-химиялық негіздері, сонымен бірге олардың әртүрлі қызметтерге негізделген перспективалық материалдарын жасауға арналған техногендік қалдықтары;

– Жөнелтетін және өңделетінкөмірсутекті шикізаттарды дайындауға арналған жаңа функцияланған олигмерлі және полимерлі материалдар жасаутынғылыми және технологиялық тәсілдерді дамыту;

– полимерлі және композициялық депрессорлы телімдердің тұтқырлығы және қатуы жоғары мұнайға арналып жасалатын ерекше процестеріне ғылыми-негізделген тәсілдерді, сонымен бірге асфальтосмолопарафиндік қалдықтардың ингибиторларын құрау;

– Мұнай өндіретін және мұнай жөнелтетін салаларға арналған химиялық жүйелерді жасаудың ғылыми негіздері;

– Ағынды суды мұнайдан және мұнай өңдейтін өнімдерден кешенді тазарту технологиясын жасау;

– н-алкандармен ароматталған көмірсутекті өңдеу процесіне арналған нанокатализаторлар жасаудың іргелі негіздері;

– өнімді пласттардың мұнай беруін жоғарылататын физика-химиялық әдістерді қолданудың тиімділігін экспериментальды зерттеу;

– «Эмбамунайгаз» АҚ объектісінде экспериментальды зертханалық зерттеулер мен тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарды белсендендірілген балқымалардың термохимиялық әсерлесу әдісімен жүргізу;

2014 - 2015 жж. кафедрада ҒЗЖ бойынша қаржыландырудың жалпы көлемі 85000,0 млн. тн құрады  (оның ішінде 75000 млн тн келісім шарт бойынша). 

Наверх