Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Биотехнология

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Интитуттың магистратура мамандықтары

Биотехнология

Мұнай химиясы

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы

Институттың докторантура мамандықтары

Мұнай химиясы

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Наверх